News and Sport News

News Update

Tag: สุขภาพ

การดูแลสุขภาพตาของเรา

ดวงตาเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญ การมีดวงตา สายตาที่ปกติทำให้ประกอบภารกิจประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการงานได้อย่างครบถ้วน มีชีวิตที่เป็นสุข สุขภาพจิตดี ครอบครัวมีความสุข อย่างไรก็ตามพบว่าโรคตาหลายชนิดมักเกิดจากโรคซึ่งรักษาได้หากมารับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้นการตรวจตาจึงเป็นสิ่งจำเป็น แม้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้รับการวินิจฉัยโรคตาที่ไม่มีอาการเตือนได้แต่เนิ่นๆ เพื่อการรักษา ที่เหมาะสม Continue reading “การดูแลสุขภาพตาของเรา”

สุขภาพ วิธีแก้ปัญหาชีวิตที่ชาญฉลาดของชาวปากีสถาน

นานก่อนที่คำว่า “แฮ็ก” จะเข้ามาในศัพท์ทั่วไปผู้คนทั่วทั้งอนุทวีปใช้นักเก็ตแบบย่อของภูมิปัญญาบรรพบุรุษเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน Continue reading “สุขภาพ วิธีแก้ปัญหาชีวิตที่ชาญฉลาดของชาวปากีสถาน”