News and Sport News

News Update

ตะลึง ภาพดาวเทียมแฉ จีนซุ่มสร้างเครือข่ายไซโลขีปนาวุธในทะเลทราย

ตะลึง ภาพดาวเทียมแฉ จีนซุ่มสร้างเครือข่ายไซโลขีปนาวุธในทะเลทราย

ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า จีนแอบสร้างเครือข่ายไซโลเก็บขีปนาวุธจำนวนมากเอาไว้ ในทะเลทรายทางตะวันตกของประเทศ
สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ศูนย์ เจมส์ มาร์ติน เพื่อการศึกษาเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธ ได้วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัท ‘แพลเน็ต แล็บส์ อิงค์’ และพบเข้ากับสิ่งที่ดูเหมือนเป็น เครือข่ายไซโลเก็บขีปนาวุธถึง 120 ไซโล ในทะเลทรายทางตะวันตกของจีน ซึ่งสามารถใช้เก็บอาวุธที่มีศักยภาพโจมตีไกลถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ ได้

นักวิจัยทำการเปรียบเทียบภาพดาวเทียมที่ถ่ายในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา กับภาพที่ถ่ายเมื่อสัปดาห์ก่อน พบว่าทุ่งไซโลพื้นที่กว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตรดังกล่าว ตั้งอยู่ในมณฑล กานซู่ โดยไซโลแต่ละจุดถูกวางในรูปแบบตะแกรง ห่างจากกันประมาณ 3 กิโลเมตร

ดร. เจฟฟรีย์ ลิวอิส ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์ของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม บอกกับ ซีเอ็นเอ็น ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564 ว่า ไซโลที่พบถูกสร้างในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และส่วนใหญ่ยังสร้างไม่เสร็จ โดยกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้าง แต่จำนวนที่สร้างนับว่าน่าตกใจ และใหญ่กว่าที่พวกเขาคาดว่าจะได้เห็น

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่านักวิจัยจะพบไซโลถึง 120 จุด แต่ไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ว่ามันกำลังถูกใช้งาน หรือจะถูกใช้งานในอนาคต แต่พวกเขาเชื่อว่า ไซโลเหล่านี้สามารถใช้เก็บขีปนาวุธข้ามทวีป ‘ดีเอฟ-41’ ที่จีนพัฒนาเองได้

ขีปนาวุธ ดีเอฟ-41 หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘ซีเอสเอส-เอ็กซ์-20’ มีพิสัยการยิง 12,000-15,000 กิโลเมตร และสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง 10 ลูก ซึ่งหน่วยงานของสหรัฐฯ คาดว่า หากขีปนาวุธลูกนี้ถูกยิงออกมา มันจะเดินทางถึงสหรัฐฯ ภายใน 30 นาทีเท่านั้น